CIPTOR FINLAND

FIDO Autentikointialusta

Markkinoiden edistyksellisintä teknologiaa

Ciptor alusta yhdistää johtavat FIDO teknologiat yhdeksi kijrautumisratkaisuksi. Laaja-alainen tiimimme ja osaajat ovat aina käytössä asiakkaidemme hyödyksi.

Palvelemme organisaatioita useissa FIDO pohjaisissa kirjautumisratkaisuissa, kuten salasanaton työasema- ja sovelluskirjautuminen, turvalliset (PSD2) kuluttajien verkkopankkiostokset ja kirjautumiset, turvallinen etäyhteyksien käyttö kuten VPN/RDP.


FIDO sertifikaatti - alan standardi

Fast Identity Online (FIDO) tarkoittaa avoimia autentikointi standardeja, jotka mahdollistavat palveluntarjoajien yhdistää nykyset järjestelmät ja sovelluksi osaksi salasanatonta kirjautumista. FIDO standardit kuten FIDO2, Universal Authentication Framework (UAF), ja Universal Second Factor (U2F) on kehittänyt FIDO allianssi, joka on toimialan johtavien yritysten, kuten Apple, Google, HYPR, Microsoft muodostama yhteenliittymä.

Aito SALASANATON kirjautuminen

Ciptor alusta kattaa sekä ennaltaehkäiseviä eli proaktiivia että reaktiivisia kyberturvallisuus ratkaisuja ja sekä palveluita. Toimitamme ratkaisut turvalliseen identiteettien- ja pääsynhallintaan FIDO sertifioiduilla teknologioilla kuten FIDO security avaimet ja HYPR aito salasanaton matkapuhelinpohjainen biometrinen tunnistautuminen. Ratkaisumme sopii kaikkille organisaatioille ja lukuisiin palveluihin kuten Microsoft Windows työasemat, MAC työasemat, Google, O365, MS Azure, sekä lukuisat web sovellukset. Kaikki palvelut salasanattomasti ja tehokkasti kertakirjautumisella biometrisesti. Ei enää unodettuja, kalasteltuja ja varastettuja salasanoja ja käyttäjätunnuksia. 81% kyberhyökkäyksistä johtuvat varastetuista/kalastelluista käyttäjätunnuksista. 99,9% käyttäjätunnuksia kohtaan kohdistuvista hyökkäyksistä voidaan eliminoida ja ennataehkäistä kokonaan käyttämällä FIDO sertfioitua monivaiheista tunnistautumista.


Turvallisuuskoulutukset digiympäristössä ja asiantuntijapalvelut

Parhaimmatkaan teknologiat eivät paranna turvallisuutta ellei niitä käytetä. FIDO sertifioidut teknologiat eivät ole käyttäjän valinta vaan kokonaan uusi teknologia. Turvallisuus ei ole tuote vaan se on prosessi ja toimintatapa. Asiakkaamme oppivat parhaat käytänteet koulutuksen ja teknologian ja palveluiden käyttöönoton kautta.

Palvelumme sisältää lisäksi turvallisuus ja tiedonhankintateknologioita eritystarpeisiin. Esimerkiksi ZecOps automatisoitu forensiikka mahdollistaa kriittisiile käyttäjille mahdollisuuden valvoa tehokkaasti matkapuhelinten turvallisuutta hyökkäysten varalta.

 

Ratkaisuesimerkkimme HYPR

Kokeile: HYPR DEMO >>

Ciptor kirjautumisalusta

FIDO sertifioitu HYPR sovellus

Vapauta yrityksesti salasanoista ja jaetuista salaisuuksista. HYPR pilvi alusta parantaa käyttäjien ja sovellusten turvallisuutta sekä mahdollistaa liiketoiminnan kasvun, joka pohjautuu turvalliseen ja nopekäyttöiseen aitoon salasanattomaan kirjautumiseen.

FIDO SERTIFIOIDUT MFA turva-avaimet

Ciptor kirjautumisalusta sisältää mm. Feitian FIDO sertifioituja suojausavaimia, HYPR puhelinsovelluksen ja FIDO-serverin sekä PhenixID authentikointityökalut ja SSO portaalin, mikä mahdollistaa kertakirjautumisen turvallisest kaikkiin yrityksen sovelluksiin. Seuraavan sukupolven Aito Salasanaton MFA yhdistettynä FIDO sertifioituihin työkaluihin.

FIDO asiantuntijamme ovat toimittaneet lukuisia MFA ja IAM ratkaisuja globaaleille organisaatioille, jotka haluavat parantaa kyberturvallisuuttaan ja saavuttaa kustannustehokkaan ja käyttäjäystävälisen kirjautumisratkaisun. Lue lisää FIDO sertifioidusta autentikoinnista >>

FIDO2 suojausavaimet Azure Active Directoryn kanssa

FIDO2 suojausavaimet mahdollistavat AzureAD kytkettyjen Microsoft käyttäjien salasanattoman kirjautumisen Windows työasemille ja O365 ympäristöön.

Globaali FIDO asiantuntija
Yhteisö

Parhaista parhaimmat FIDO ratkaisumme ovat yksi merkittävä tekijä...sekä se että olemme osa markkinoiden parasta kansainvälistä FIDO asiantuntijajoukkoa sinun eduksesi, vie asiat kokonaan toiselle tasolle!
0+
Years of expertice in Identity and access management business

Yli 25 vuoden kokemus kansainvälisistä identiteetien ja pääsynhallinnan liiketoiminnasta ja kansallisen turvallisuuden organisaatioista on luonut meille osaamiseen ja kokemuksen puhtaasti asiakkaidemme hydyksi. Metsästämme ja löydämme pahimmat viholliset digitaalisten identieettien ja kirjautumisten ympäristöissä ja suojaamme liiketoimintaprosessejasi markkinoiden edistyksellisimmillä kyvyillä ja teknologioilla. Palvelemme isolla asenteella ja kovalla kyberturvallisuuden kokemuksella. Alan kovimmat osaajat sinun hyödyksesi.

Ota yhteys >>CIPTOR.COM

FIDO AUTENTIKOINTIALUSTA